Reikins historia

Mikao Usui

Reikins historia har flera olika versioner. Reikins grundare Mikao Usui föddes i Japan i Kyoto den 15 augusti 1865. Han kom från en välbärgad familj och fick redan vid 4 års ålder studera vid en buddistskola. Sedan säger historierna lite olika, en säger att han var buddistmunk och sökte andlig upplysning, en annan att han var kristen och lärare vid en skola och eleverna frågat om var kraften kom ifrån som gjorde att Kristus och Buddha kunde hela och ytterligare en variant var att han varit framgångsrik affärsman men affärerna började gå dåligt. Hur som helst - någon av ovanstående orsaker gjorde att han begav sig till berget Kurama, han hade hittat gamla dokument med symboler och instruktioner som beskrev en urgammal healingmetod som Buddha använt. Där fanns också en beskrivning av en 21 dagars meditation som han gjorde uppe på berget.

 

På den tjugoförsta dagen ser han ett stort ljusklot som närmade sig. Han blev införstådd med att han riskerade att dö om han träffades av klotet men valde att sitta kvar. Ljuset träffade honom i tredje ögat och han fick sen se ljusmoln med symboler i och förklaring om deras betydelse och hur de skulle användas.

 

Han återvände till Kyoto och började arbeta med de sjuka och utsatta människorna i slumkvarteren. Han samlade också andra som fick lära sig hans healingmetod. Efter den svåra jordbävningen i Tokyo 1923 jobbade Dr Usui och hans elever dygnet runt för att hjälpa det enorma antalet skadade, efterfrågan på hjälp var skriande och hans insatser gjorde att hans metod fick stor uppmärksamhet och ryktet spreds över hela landet.

 

Han skaffade en större klinik, men samtidigt såg han att många av de han helat från slummen återkom. De hade inte tagit hand om sin hälsa och ändrat sin livsstil, inte skaffat ett jobb eftersom de tyckte att det var bekvämare att tigga. Detta gjorde Usui fundersam och han insåg den gamla sanningen att "det som inte kostar något är inget värt". Därför bestämde han att den som fick healing skulle ge något i utbyte för att behandlingen skulle värdesättas. Den som får behandling måste också ta ett eget ansvar för sin hälsa och livssituation.

För Usui och hans elever var Reiki inte bara en metod utan en hel livsstil. Man träffades en gång i veckan och mediterade för att stärka sin intuition och förmåga, man gav varandra healing. Idag använder man sig av initieringar för att "öppna" energikanalen. Initieringen ges av någon som själv blivit initierad. Usui använde sig inte av initieringar på samma sätt som vi gör idag, utan där använde man sig av meditation och energihöjande övningar för att öppna upp förmågan och detta var något man gjorde med stor hängivenhet och disciplin under många år. När man var fullärd blev man utnämnd till Reiki Master och kunde utbilda andra i Reiki. Usui dog 1926, och hade då utbildat sexton Reiki Masters.

Chujiro Hayashi

Dr Hayashi (1878 - 1940) var en pensionerad marinofficer och var en av de sista av de 16 Reiki Master som Usui utbildat, han blev initierad 1925 vid 47 års ålder och Usui utsåg honom till sin efterträdare innan han dog. Han drev en klinik i Tokyo och utbildade i sin tur många i reiki.
Hayashi införde de tre olika graderna med initieringar och utökade systemet med handpositioner till att omfatta hela kroppen och det är hans utformning vi utgår från idag.
Dr Hayashi slutade sitt liv med ritualen Harakiri 1940.

 

Hawayo Takata

Mrs Takata (1900-1980) var den som förde Reikin till väst. Hon föddes på Hawaii som dotter till japanska emigranter som jobbade på en sockerplantage. Hon gifte sig 1917 med bokhållaren och fick två döttrar. 1930 dog hennes make och hon slet hårt för att försörja sig och sina döttrar. 5 år senare dog en av hennes systrar och hon åkte tillsammans med en vän till Japan för att meddela sina föräldrar som flyttat tillbaka till Japan. De 5 åren som änka hade slitit på hennes hälsa och hon var så sjuk att hon tvingades söka läkarvård i Tokyo. Det visade sig att hon hade problem med lungorna, gallsten, blindtarmsinflammation och dessutom en tumör. Utan operation skulle hon dö - men på grund av hennes lungproblem var det inte säkert att hon klarade bedövningen.


Innan operationen hörde Mrs Takata en röst som sa att operationen inte var nödvändig. Den var stark och upprepade orden flera gånger. Hon blev förundrad och talade med läkaren som i sin tur kände till Hayashis klinik. Hon valde att avstå från operationen och åkte till kliniken. Där kunde reikiutövarna ställa samma diagnos som läkarna hade givit henne, hon fick healing flera gånger dagligen och blev successivt bättre för att efter fyra månader vara helt återställd.
Hon ville lära sig mer om reiki men Hayashi ville inte att reiki skulle föras utanför Japan. Takata stod på sig och fick till slut sin initiering 1936.

 

Hon arbetade med Hayashi i ett år och återvände sen till Japan dit Hayashi kom och initierade henne till Reiki Master 1937 och han utsåg henne därefter till sin efterträdare att föra reikin vidare. Japan stod inför andra världskriget och man var rädd att den nyligen återupptäckta kunskapen skulle försvinna igen.
Mrs Takata ansåg att man bara skulle lära sig muntligt och ingen dokumentation fick finnas. De som utbildats fick avlägga en ed på att lära reiki vidare exakt på det sätt som Mrs Takata lärt dem. Hon ansåg att det var viktigt att alla betalade för reiki för att inte förringa dess värde. Även hennes familjemedlemmar fick betala.


För att bli Reiki Master fick man betala en hel årslön! Mycket av detta levde länge kvar, en Master kurs kostade mellan 70- 100 000 kronor i Sverige. Symbolerna som används var hemliga och fick bara visas för de som var initierade i motsvarande grad. När man memorerat dem skulle pappret förstöras för att ingen annan skulle råka se dem.


På senare tid har många reagerat mot dessa strikta regler och tycker tvärtom att det är bra att så många som möjligt får lära sig reiki. Ju fler som kan reiki- desto mer kärleksfull energi i världen! Priserna på utbildningar har sänkts rejält och symbolerna visas öppet för alla som är intresserade.


En av de 21 Reiki Masters som Mrs Takata initierade var Wanja Twan, en svenska boende i Kanada. Det var Wanja Twan som förde in Reikin i Sverige.