Hur fungerar Reiki?

Ordet reiki är i japan en generell benämning för healing. Ordet är en sammansättning av Rei - som står för den universella energin och Ki - som är ordet för livsenergi (motsvarande Chi i Kina eller Indiens prana). Det vi syftar på med Reiki är en speciell healingmetod som är flera tusen år gammal men återupptäcktes och presenterades av japanen Miako Usui (1865 - 1926) vilken han själv kallade för "Usui Shiki Ryoho" . Usuis metod för naturligt helande.

 

En reikibehandling är en mjuk, lugn, avslappnande behandling där man genom att lägga händerna i olika positioner aktiverar personens naturliga självläkande förmåga. Det är alltså inte själva healern som ger av sin energi, utan fungerar mer som en kanal som aktiverar energin hos den som blir behandlad. Man kan inte göra fel med Reiki, du kan inte ge mer energi än någon behöver och du kan inte behandla någon som inte vill bli behandlad eftersom det är personen själv som drar åt sig den energi den vill ha. Man kan se det som att den som behandlar är en radio eller tv-sändare – man vidarebefordrar helt enkelt bara energivågor till den kanal eller frekvens som mottagaren har ställt in, dvs. behöver.

 

Det som gör att just Reiki fått så stort genombrott och blivit så brett accepterat som behandlingsform över hela världen är att det är så enkelt att lära sig - alla kan lära sig Reiki - men ändå så kraftfullt. Man har forskat och dokumenterat att Reiki-behandling bidrar till hälsa och välbefinnande genom att öka utsöndring av hormoner som är smärtlindrande och stressreducerande, vilket i sin tur bidrar till att stärka kroppens immunförsvar.


I andra länder, t.ex. USA används Reiki mer uttalat som komplement inom sjukvård, speciellt efter operationer. I Sverige är det sedan 2007 godkänt som friskvård och avdragsgillt hos Skatteverket. Reiki är också godkänt som alternativmedicin av WHO. Det finns över 2 miljoner Reikiutövare i världen!


När man går en Reikiutbildning får man en initiering av Reikimästaren som håller kursen. Det som skiljer Reiki från många andra healingformer är att metoden förs vidare via initieringen. En person som är Reikimästare öppnar upp energikanalen och "kopplar upp" personen via sin egen kanal. Man kan heala och använda Reiki utan initiering, men undersökningar har visat att energin blir mer kraftfull hos en person som genomgått en initiering.

 

De tre Reikinivåerna

Det finns tre olika nivåer i Reiki, på varje kurs blir man initierad till respektive nivå genom att läraren utför en slags ritual där man öppnar upp energier och placerar olika symboler i chakran på personen som blir initierad.


Reiki 1 – Shoden
Detta är grunden där man utför kontakthealing genom att lägga händerna på (eller strax ovanför) den person man behandlar. Grundbehandlingen omfattar (ursprungligen) 12 stycken handpositioner. I första nivån lägger man också fokus på att behandla sig själv och fördjupa sig i kontakten med Reikienergin.


Reiki 2 – Okuden
Andra nivån omfattar även distansbehandlingar. Här börjar man arbeta mer medvetet med de olika Reikisymbolerna. I första graden har man en symbol, kraftsymbolen, men i Reiki 2 lägger man även till distanssymbolen och harmoni/emotionellsymbolen.


Reiki 3 , Mästarnivån – Shinpiden
Innebörden av titeln mästare, eller master, är omdiskuterad. På Ususis tid kunde man inte själv välja att bli mästare, det var något man fick äran att bli när läraren ansåg att man behärskade tekniken så tillfredsställande att man var mogen för att lära ut och föra kunskaperna vidare till andra. Här i väst betyder det egentligen rätt och slätt att man har gått alla kurserna och nu kan lära ut Reiki till andra och framförallt initiera andra. Reiki Master säger alltså egentligen ingenting om hur insatt man är, eller hur väl man behärskar Reiki, bara att man "gått kursen" och erhållit samtliga initieringar. I tredje nivån får man tillgång till alla symboler.