Vad är energi?

Vi och allt omkring oss består av energi. Atomer bildar molekyler som bildar celler som bildar organsystem osv. Vi kan ta in t.ex. ett frö i ett laboratorium och identifiera alla beståndsdelar för att sedan återskapa något liknande på syntetisk väg. Men det finns en del som vi inte kan skapa - livsenergin. Den kan bara överföras från annan livsenergi. Redan 1939 kunde man fotografera det energifält som finns runt en person eller ett föremål, så kallad Kirlianfotografering. Det området kallas för aura. Vi har en aura, ett löv har en aura, en sten har en aura. Våra tankar och känslor består också av energi som vi kan mäta på olika sätt, EEG t.ex. Så att vi skulle bestå av energi är alltså inte på något sätt någonting konstigt och övernaturligt, tvärtom, det är helt naturligt och dessutom en ren livsnödvändighet. Vi tycker (oftast) inte att det är konstigt att vi kan ringa till någon på andra sidan jorden och t.o.m. se varandra med bild - det är ju bara energi som skickar runt jorden. Eftersom vi också består av energi har alltså vi också den möjligheten!

 

Ett ganska konkret exempel på hur man medvetet kan rikta sin energi är japanska kampsporter. Vi har alla sett förbluffande bilder på hur man med karate kan slå sönder flera lager med tegelsten med bara handen utan att skada sig. Hemligheten är att träna upp sin förmåga att rikta kroppsenergin - qi eller ki - så att den blir koncentrerad. 

 

Du har kanske tänkt på att du ibland kan känna av stämningen i ett rum? Eller att någon tittar på dig? Du tänker på en gammal bekant som plötsligt dyker upp på ett eller annat sätt. Slump - visst så kan det också vara. Men forskning visar att energin från våra tankar påverkar omvärlden. Under 25 år har en forskargrupp som heter PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research) bedrivit forskning på Princeton University på hur våra tankar och känslor påverkar omgivningen med sin energi. Man har placerat 54 datorer med slumpgeneratorer över hela världen och har sett att dessa gemensamt har givit utslag vid större händelser. Tydligaste utslaget var 11 september 2001 i samband med terrordåden, då gav datorerna utslag över hela världen. Vid mer lokala händelser är det kring det område som berörs som datorerna givit utslag.

 

Man ser även att datorerna ger utslag på t.ex. nyårsafton och andra stora händelser, men inte på en stormarknad trots att det är mycket människor och stress, det är alltså de händelser som påverkar oss känslomässigt som registreras i ett slags kollektivt medvetande.

Artikeln i sin helhet finns att läsa på: http://illvet.se/manniskan/psykologi-beteende/forskare-kan-mata-varldens-kanslor (Illustrerad Vetenskap 1/2003)

 

En annan intressant forskning kring hur våra tankar och känslor påverkar bedrivs av en japan vid namn Masaru Emoto, han har givit ut böcker (bl.a "Messages from Water") baserade på sin forskning om vatten. Han har fotograferat vattenkristaller och visat att kristallerna påverkas av våra tankar och den miljö som omger dem. Vid positiva, kärleksfulla tankar, i harmoniska miljöer var kristallerna symmetriska och vackra och hade klara färger, vid negativa tankar eller i en destruktiv miljö var kristallerna trasiga och fula. Intressanta funderingar med tanke på att både människokroppen och jordens yta består till ca 70% av vatten. (http://www.masaru-emoto.net/)