Reikins fem levnadsprinciper

Usui och hans elever gjorde dagliga meditationer och övningar för att förstärka sin förmåga att förmedla Reiki. Den övning som är en av grundstenarna inom Reiki är de fem levnadsprinciperna som skall affirmeras varje dag, gärna flera gånger om dagen:

 

Bara för idag -
Skall jag inte vara arg
Skall jag inte vara orolig
Skall jag vara ödmjuk och tacksam
Skall jag vara sann mot mig själv och andra
Skall jag vara kärleksfull mot alla levande varelser