Reiki 3 - Master,
inkl ART (avancerade tekniker)

Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare - då är det dags för Reiki 3 - Master. Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki.

Vanligast är dock att man går den här kursen för sin egen personliga, själsliga och andliga utveckling i första hand. Man får initieringen till Master och tillgång till starkare energier att arbeta med både för egen del och för att hjälpa andra.

Här går man in på djupet i Reikin för att verkligen lära känna den på djupet. Det bör påpekas att efter en Reiki Master utbildning är man inte "klar" - tvärtom, det är då man verkligen tagit steget att börja på allvar att växa och utvecklas med Reiki som följeslagare i sitt liv och för att hjälpa andra att lära känna och nå insikt om energimedicin i allmänhet och Reiki i synnerhet. 

Kursen innehåller:

 • Avancerade Reiki Tekniker - ART:
  • olika metoder för avancerade former av healing
  • aurarening,
  • ta bort blockeringar av negativ energi
  • kristallnät mm. 
  • meditationer
 • Symbolerna som hör till mästargraden
 • Initieringar, hur de fungerar och hur man ger andra initieringar
 • Boosters för att rena och höja din egen och andras energi
 • Att vara Reiki Master och lära ut metoden till andra


Förkunskaper: Reiki 1 & 2
Datum

2021
27-28 februari - fullbokad
12-13  juni

Pris: 2 900 kr inkl. kursmaterial och fika

Nya tider, nya kursformer!
Kursen finns som handledd onlinekurs där man varvar klassmöten i Zoom med eget arbete.
Nästa kursstart: 24/11 kl. 18-20
Läs mer här: https://reikiakademin.se/reiki-master/

Klicka på datum, och sen tid (10:00) i kalendern, så kan du fylla i kursanmälan.