Reiki 3 - Master

Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare - då är det dags för Reiki 3 - Master. Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki.

Vanligast är dock att man går den här kursen för sin egen personliga, själsliga och andliga utveckling i första hand. Man får initieringen till Master och tillgång till starkare energier att arbeta med både för egen del och för att hjälpa andra.

Här går man in på djupet i Reikin för att verkligen lära känna den på djupet. Det bör påpekas att efter en Reiki Master utbildning är man inte "klar" - tvärtom, det är då man verkligen tagit steget att börja på allvar att växa och utvecklas med Reiki som följeslagare i sitt liv och för att hjälpa andra att lära känna och nå insikt om energimedicin i allmänhet och Reiki i synnerhet. 

Kursen innehåller:

  • Avancerade Reiki Tekniker - ART: olika metoder för avancerade former av healing, aurarening, ta bort blockeringar av negativ energi, kristallgitter mm. 
  • Symbolerna som hör till mästargraden
  • Initieringar, hur de fungerar och hur man ger andra initieringar
  • Boosters för att rena och höja din egen och andras energi
  • Att vara Reiki Master och lära ut metoden till andra


Förkunskaper: Reiki 1 & 2
Kursledare: Åsa Elvegård, Reiki Master.
Kursdatum: 
Plats: Yogini, Bromma, Stockholm
Pris: 2 900 kr inkl, kompendium och fikaHär hittar du tips på boende 

Denna kurs finns också som distanskurs - läs mer här