Reiki 2 - distanshealing

Fortsättningen för dig som har gått Reiki 1 och vill lära dig mer. I Reiki 2 kliver man ut ur tids- och rumsaspekten och  jobbar med distanshealing. Här jobbar man också djupare med mentala och känslomässiga aspekter. I Reiki 2 får man tillgång till fler symboler och deras innebörd.

Kursens innehåll:

 • Symbolerna
 • Hur man ger Reiki på distans
 • Avläsa personer och föremål på distans
 • Att jobba utanför tid och rum
 • Hela händelser i det förflutna
 • Manifestera din framtid med affirmationer och Reiki
 • Meditationer för ökad intuition, chakrabalansering och aurarening
 • Meditationer för kontakt och vägledning med dina guider
 • Skapa Reikisändare
 • Reiki och kristaller
 • Initiering till Reiki 2
 • Kurslitteratur
 • Diplom

Förkunskaper: Reiki 1

Kursledare: Åsa Elvegård, Reiki Master.

Kursdatum: 
Plats: Stockholm, Alvik
2020

17-18 oktober - fullbokad
12-13 december
2021
13-14 mars 2021
8-9 maj 2021

Pris: 2 900 kr inkl. kursmaterial och fika

Nya tider, nya kursformer!
Kursen finns som handledd onlinekurs där man varvar klassmöten i Zoom med eget arbete.
Läs mer här: https://reikiakademin.se/reiki-2/

Klicka på datum och tid (10:00) i kalendern, så kommer du till anmälan.