Info om NoseWork (sök) och eteriska oljor

När vi som arbetar med eteriska oljor fick kännedom om vilka  oljor som används i K9 Nosework, blev vi aningen bestörta eftersom just dessa är oerhört starka och kan vara direkt farliga både för människor men framförallt för hundar. De används mest i industriella sammanhang och sällan av privatpersoner så både Lena Losciale - en av Sveriges fögrundsfigurer inom aromaterapi och importör och försäljare av eteriska oljor och hennes leverantör i England  drog i nödbromsen när de förstod vad dessa ovanliga oljor som plötsligt fick efterfrågan användes till. Eftersom jag också jobbar med hund ringde Lena till mig och bad mig föra vidare informationen om oljorna till hundvärlden.

Säkerhetsinformation om de oljor som används inom K9 Nosework
Följande säkerhetsråd gäller för användning hos människor, hos hundar är råden att helt avstå från att använda oljorna eftersom hundar är känsligare.

Anis:
Östrogenliknande effekt, hudirriterande, narkotisk i större doser, kan få cirkulationen att avstanna och påverkar centrala nervsystemet. Fall där cirkulationen satts ner i den grad att hjärnskador uppstått har förekommit.
Används ej vid känslig hud, alkoholism, leverproblem, graviditet, till barn, vid amning, endeomitros, östrogenrelaterad cancer, mediciner som innehåller paracetamol. Skall aldrig användas direkt på huden eller inhaleras i ren form annat än någon enstaka minut. Används endast i mycket stor utspädning, max 0,5% anisolja till 99,5% vegetabilisk olja. Man avråder generellt från att överhuvudtaget använda anis utan istället byta till ett säkrare alternativ med liknande terapeutiska egenskaper.

Björk:
Betraktas som en av de allra giftigaste eteriska oljorna. Den innehåller ämnet metylsalicylat som är dödligt gifitg vid förtäring redan vid små doser. Giftet tas även upp av huden och överdosering av liniment där ämnet ingår har lett till dödsfall. Används sällan i Sverige (här används den liknande oljan Vintergröna) , användingsområdet är främst för utvärtes bruk som ingrediens i liniment till muskler och ledvärk pga den smärtstillande och antiinflammatoriska effekten hos ämnet. Används alltid utspädd, max 2% av blandningen.

Kryddnejlika:
Innehåller stora mängder eugenol som påverkar blodets koaguleringsförmåga, levertoxisk, hud- och slemhinneirriterande. Används ej vid känslig hud och till barn under 10 år eller vid graviditet. Ej heller vid intag av paracetamol, lever- och njursjukdomar och prostatacancer. Eugenol är anestetiskt och används för att framställa bedövningsmedel hos tandläkare. Används med spädningen max 2% av blandningen på huden.

Även i USA har veterinärer reagerat och gått ut med en varning om oljorna:
http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/Toxicology/Veterinary-toxicology-alert-Oils-used-in-scent-tra/ArticleStandard/Article/detail/838113?contextCategoryId=378

Alternativ till oljorna - hydrolater
Efter att man nåtts av insikten att  de här oljorna är olämpliga att använda har man som utbildningsanordare nu beslutat sig för att byta till mildare och säkrare alternativ. Vi har diskuterat och kommit fram till att det inte finns någon anledning till att använda eteriska oljor i det här sammanhanget överhuvudtaget eftersom riskerna för felhantering och överdosering är stor när man inte använder dem i terapeutiskt syfte med de kunskaper som behövs. Dessutom är oljorna mycket starka i doften och hundars doftsinne oerhört känsligt så det finns ingen anledning att "skruva upp volymen" så högt.

Därför har man istället klokt beslutat att använda hydrolater. Hydrolater är det vatten som blir kvar när man destillerat den eteriska oljan. Hydrolaterna är milda och helt ofarliga. De används i stor utsträckning inom hudvård som ansiktsvatten etc. och är med andra ord helt ofarliga och tvärtom läkande att ha direkt på huden. I hydrolaten finns bara de vattenlösliga ämnena från växten vilket innebär att de ämnen som kan vara skadliga vid felaktig eller överdriven användning i växten eller den eteriska oljan överhuduvtaget inte finns med i hydrolaten (som t.ex. euaklyptol som är den aktiva substansen i eukalyptus olja).
Läs mer om hydrolater här: http://www.lenalosciale.se/se/ekobutik/hydrolater-6661975

De hydrolater ni skall använda är:
Lavendel (Lavandula augustifolia)
Lagerblad (Laurus nobilis)
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)

Länkar med läsning om använding av eteriska oljor för hund:
http://www.essentialanimals.com/
https://www.carolineingraham.com/​​​​​​​
http://www.natural-dog-health-remedies.com/aromatherapy-for-dogs.html​​​​​​​
 

En svensk sida som är en guldgruva med information om eteriska oljor:
http://www.shenet.se