Homeopati för djur

Med homeopati kan du hjälpa ditt djur att återfå sin hälsa på ett milt och naturligt - men ändå effektivt och varaktigt sätt.  Utan att belasta vare sig ditt djur eller naturen med biverkningar från traditionella läkemdel.

Hur går en behandling till?

Det som väsentligt skiljer homeopati från vanlig skolmedicin är att man inte behandlar enskilda symtom. Man utgår alltid från individen som helhet med den samling av egenheter som är specifikt för just honom eller henne. Så frågan om vilket medel man skall använda vid problem med sköldkörteln, magkatarr eller klåda kommer alltså inte att få ett och samma svar. Det beror på vem sköldkörteln, magen eller huden sitter på och hur just den individen är i övrigt.

Du kan få hjälp oavsett var du bor
Utredning sker på distans via telefon eller messenger. Jag vill ha en eller flera bilder och ev film på ditt djur innan vårt samtal. Ha gärna uppgifter till hands om mediciner, senaste veterinärbesök, vaccinationer. 

Första samtalet
Man börjar med en grundlig kartläggning av djuret för att få fram alla egenheter som karaktäriserar djuret. Utifrån detta väljer man sedan ett medel som stämmer så väl in på den bilden som möjligt. 

Jag kommer att fråga om djurets personlighet, rädslor, sömn, matvanor, törst, tidigare sjukdomar, mediciner och vaccinatoner och andra egenheter.

Djurkommunikation som hjälpmedel
Jag kommer också att tona in på djuret och kommunicera telepatiskt för att få fram information om dess person och hur den känner sig i kroppen och var orsaken till symtomen finns.

Du får medlet hemskickat
När jag valt ut det medel som passar skickar jag det till dig och du ger det till ditt djur och noterar sen alla förändringar som sker. Stora och små. Fysiska och mentala. 

Uppföljning
Efter 4-6 veckor gör vi en uppföljning och ser om det är aktuellt att fortsätta med samma medel, höja potensen, byta medel - eller om djuret blivit bra från sina problem.

Om det uppstår något som inte känns bra eller oväntat hör du naturligtvis av dig till mig. 

Priser:

Första samtalet med utredning: 1000 kr
Uppföljning: 500 kr
Akut rådgivning på tel: 300 kr

Medel ingår i priset.

 

Akuta behandlingar

Man kan också använda homeopatiska preparat för akuta behandlingar. 

Det kan till exempel vara fång, magsjuka, förstoppning, kolik, ormbett, akuta skador, hjälp med läkning och smärtlindring efter en operation, ett djur som blivit skrämt av något, chock, sår, bölder, att hejda en infektion så att inte antibiotika är nödvändigt. 

Vid ett återkommande problem som t.ex. hovböld, fång etc så gör man en utredning och väljer ut djurets konstitutionella medel. 

"Homeopatin botar så snabbt, tillförlitligt och oskadligt som det går, med ett optimalt valt läkemedel i minsta möjliga dos."

Vill du ha hjälp?
Är du angelägen om att få hjälp ber jag dig boka tid för konsultation.  

Rådgivning/ vägledning
30 min - 300 kr
60 min - 600 kr

Djurkommunikation:
800 kr -  inkl uppföljande telefonsamtal med rådgivning.

Djurhomeopati
Första samtalet med utredning: 1000 kr
Återbesök: 500 kr
inkl. medel

Alla priser är inkl. moms. 

OBS: Jag har tyvärr inte tid och möjlighet att svara på alla mail och samtal där man vill ha tips och råd kring olika problem, utan hänvisar till att boka en tid. 
Vill du köpa eteriska oljor?  Gå till botanyforall.se så får du hjälp. Jag har ingen försäljning utan hänvisar till Lenas fantastiska oljor och utbud.